Tsukuba Wi…

Editing

Postal Areas of Tsukuba

1
  • The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit. If you are undoing an edit that is …
Latest revision Your text
Line 1: Line 1:
==[[Kukizaki Town]]==
+
==Tsukuba==
[[Amaboki]],
+
[[Ajiki]],
  +
[[Akeshi]],
  +
[[Hirasawa]],
  +
[[Horage]],
  +
[[Houjou]],
  +
[[Ikeda]],
  +
[[Isobe]],
  +
[[Izumi]],
  +
[[Kamiooshima]],
  +
[[Kamisugama]],
  +
[[Kangoori]],
  +
[[Kimijima]],
  +
[[Kitaoota]],
  +
[[Koizumi]],
  +
[[Kouyaharashinden]],
  +
[[Kowada]],
  +
[[Kunimatsu]],
  +
[[Mimori]],
  +
[[Nakasugama]],
  +
[[Numata]],
  +
[[Oda]],
  +
[[Oogata]],
  +
[[Oonuki]],
  +
[[Shimoooshima]],
  +
[[Suginoki]],
  +
[[Tanaka]],
  +
[[Teragu]],
  +
[[Tsukuba]],
  +
[[Tsukuriya]],
  +
[[Urushijo]],
  +
[[Usui]],
  +
[[Wadai]],
  +
[[Yamaguchi]],
  +
[[Yamaki]]
  +
  +
==Oho==
  +
[[Hanabatake]],
  +
[[Hasunuma]],
  +
[[Kaname]],
  +
[[Kashimadai]],
  +
[[Maeno]],
  +
[[Minamihara]],
  +
[[Nishigouya]],
  +
[[Oosuna]],
  +
[[Oozone]],
  +
[[Osagouya]],
  +
[[Ozawa]],
  +
[[Sa]],
  +
[[Shinozaki]],
  +
[[Tamatori]],
  +
[[Tsukuho]],
  +
[[Wakamori]],
  +
[[Yoshinuma]]
  +
  +
==Toyosato==
  +
[[Hakke]],
  +
[[Imagashima]],
  +
[[Kamigou]],
  +
[[Kamisato]],
  +
[[Konomata]],
  +
[[Kouya]],
  +
[[Midorigahara]],
  +
[[Nakahigashiharashinden]],
  +
[[Nobata]],
  +
[[Numazaki]],
  +
[[Sakemaru]],
  +
[[Takura]],
  +
[[Tegomaru]],
  +
[[Toohigashi]],
  +
[[Toukoudai]],
  +
[[Toyosatonomori]],
  +
[[Tsuchida]]
  +
  +
  +
==Kukizaki==
  +
[[Amabouki]],
 
[[Ashibino]],
 
[[Ashibino]],
[[Bochi]],
+
[[Bouchi]],
 
[[Fujimidai]],
 
[[Fujimidai]],
 
[[Hassaki]],
 
[[Hassaki]],
 
[[Hinosawa]],
 
[[Hinosawa]],
 
[[Hosomi]],
 
[[Hosomi]],
[[Hoyodai]],
+
[[Houyoudai]],
 
[[Ikemukai]],
 
[[Ikemukai]],
[[Ikenodai]],
 
 
[[Inarihara]],
 
[[Inarihara]],
[[Jiyugaoka]],
+
[[Jiyuugaoka]],
[[Kami Iwasaki]],
+
[[Kamiiwazaki]],
[[Oguki]],
+
[[Koguki]],
 
[[Komagome]],
 
[[Komagome]],
 
[[Koyama]],
 
[[Koyama]],
 
[[Kukizaki]],
 
[[Kukizaki]],
[[Kyumantsubo]],
+
[[Kyuumantsubo]],
 
[[Makizono]],
 
[[Makizono]],
[[Matsunosato]],
 
 
[[Morinosato]],
 
[[Morinosato]],
[[Myojin]],
+
[[Myoujin]],
 
[[Nakayama]],
 
[[Nakayama]],
[[Nishinosawa]],
+
[[Nishiooi]],
[[Nishi Oi]],
+
[[Oofunato]],
[[Ofunato]],
+
[[Ooi]],
[[Oguki]],
 
[[Oi]],
 
 
[[Rokuto]],
 
[[Rokuto]],
 
[[Sakuragaoka]],
 
[[Sakuragaoka]],
[[Shimo Iwasaki]],
+
[[Shimoiwazaki]],
 
[[Shiroyama]],
 
[[Shiroyama]],
 
[[Sugama]],
 
[[Sugama]],
Line 36: Line 34:
 
[[Wakaba]],
 
[[Wakaba]],
 
[[Wakaguri]]
 
[[Wakaguri]]
  +
   
==[[Oho Town]]==
+
==Sakura==
[[Hanabatake]],
 
[[Hasunuma]],
 
[[Honsawa]]
 
[[Kaname]],
 
[[Kashimadai]],
 
[[Kitahara]],
 
[[Maeno]],
 
[[Minami Hara]],
 
[[Nishi Goya]],
 
[[Nishi Zawa]],
 
[[Oho]],
 
[[Okubo]],
 
[[Osuna]],
 
[[Ozone]],
 
[[Osagoya]],
 
[[Ozawa]],
 
[[Sa]],
 
[[Shinozaki]],
 
[[Tachihara]],
 
[[Tamatori]],
 
[[Tsukuho]],
 
[[Wakamori]],
 
[[Yoshinuma]],
 
[[Yoshinuma Gonin Uke]]
 
 
==[[Sakura Village]]==
 
 
[[Amakubo]],
 
[[Amakubo]],
 
[[Azuma]],
 
[[Azuma]],
 
[[Furuku]],
 
[[Furuku]],
 
[[Hanamuro]],
 
[[Hanamuro]],
[[Higashi Oka]],
+
[[Higashioka]],
[[Ikemukai]],
+
[[Kamihirooka]],
[[Kami Hiroka]],
+
[[Kamizakai]],
[[Kami Zakai]],
 
 
[[Kise]],
 
[[Kise]],
 
[[Konda]],
 
[[Konda]],
Line 52: Line 51:
 
[[Nakane]],
 
[[Nakane]],
 
[[Namiki]],
 
[[Namiki]],
[[O]],
+
[[Oo]],
[[Okamura Shinden]]
 
 
[[Saiki]],
 
[[Saiki]],
 
[[Sakae]],
 
[[Sakae]],
Line 59: Line 58:
 
[[Sengen]],
 
[[Sengen]],
 
[[Shibasaki]],
 
[[Shibasaki]],
[[Shimo Hiroka]],
+
[[Shimohirooka]],
[[Shoei]],
+
[[Shouei]],
[[Takezono]],
+
[[Takezono]],
[[Tennodai]],
 
 
[[Ueno]],
 
[[Ueno]],
 
[[Uenomuro]],
 
[[Uenomuro]],
 
[[Umezono]],
 
[[Umezono]],
 
[[Yokomachi]]
 
[[Yokomachi]]
  +
   
==[[Toyosato Town]]==
+
==Yatabe==
[[Asahi]]
 
[[Hakke]],
 
[[Imagashima]],
 
[[Kami Go]],
 
[[Kami Sato]],
 
[[Konomata]],
 
[[Koya]],
 
[[Midorigahara]],
 
[[Nakahigashihara Shinden]],
 
[[Nobata]],
 
[[Numazaki]],
 
[[Sakemaru]],
 
[[Takura]],
 
[[Tegomaru]],
 
[[Tohigashi]],
 
[[Tokodai]],
 
[[Toyosatonomori]],
 
[[Tsuchida]]
 
 
==[[Tsukuba Town]]==
 
[[Ajiki]],
 
[[Akeshi]],
 
[[Hirasawa]],
 
[[Horage]],
 
[[Hojo]],
 
[[Ikeda]],
 
[[Isobe]],
 
[[Izumi]],
 
[[Kami Oshima]],
 
[[Kami Sawa]],
 
[[Kami Sugama]],
 
[[Kangori]],
 
[[Kimijima]],
 
[[Kita Ota]],
 
[[Koizumi]],
 
[[Koyahara Shinden]],
 
[[Kowada]],
 
[[Kunimatsu]],
 
[[Mimori]],
 
[[Nakasugama]],
 
[[Numata]],
 
[[Oda]],
 
[[Ogata]],
 
[[Onuki]],
 
[[Shimo Oshima]],
 
[[Suginoki]],
 
[[Tanaka]],
 
[[Teragu]],
 
[[Tsukuba]],
 
[[Tsukuriya]],
 
[[Urushijo]],
 
[[Usui]],
 
[[Wadai]],
 
[[Yamaguchi]],
 
[[Yamaki]]
 
 
==[[Yatabe Town]]==
 
 
[[Akatsuka]],
 
[[Akatsuka]],
 
[[Arai]],
 
[[Arai]],
Line 74: Line 74:
 
[[Fujimoto]],
 
[[Fujimoto]],
 
[[Furudate]],
 
[[Furudate]],
[[Hachimandai]],
 
 
[[Hanare]],
 
[[Hanare]],
[[Hanashima Shinden]],
+
[[Hanashimashinden]],
 
[[Hara]],
 
[[Hara]],
 
[[Higashi]],
 
[[Higashi]],
[[Higashi Arai]],
+
[[Higashiarai]],
[[Higashi Hiratsuka]],
+
[[Higashihiratsuka]],
[[Higashi Maruyama]],
+
[[Higashimaruyama]],
 
[[Ichinodai]],
 
[[Ichinodai]],
 
[[Iida]],
 
[[Iida]],
Line 88: Line 87:
 
[[Inarimae]],
 
[[Inarimae]],
 
[[Kajiuchi]],
 
[[Kajiuchi]],
[[Kami Hara]],
+
[[Kamihara]],
[[Kami Kawarazaki]],
+
[[Kamikawarazaki]],
[[Kami Kayamaru]],
+
[[Kamikayamaru]],
[[Kami Yokoba]],
+
[[Kamiyokoba]],
 
[[Kannondai]],
 
[[Kannondai]],
 
[[Karima]],
 
[[Karima]],
Line 97: Line 96:
 
[[Katada]],
 
[[Katada]],
 
[[Katsuraginesaki]],
 
[[Katsuraginesaki]],
[[Kita Nakajima]],
+
[[Kitanakajima]],
[[Kita Nakazuma]],
+
[[Kitanakazuma]],
[[Kita Sato]],
 
 
[[Kojirahazama]],
 
[[Kojirahazama]],
[[Koyadai]],
+
[[Kouyadai]],
 
[[Mase]],
 
[[Mase]],
 
[[Matsunoki]],
 
[[Matsunoki]],
 
[[Matsushiro]],
 
[[Matsushiro]],
 
[[Midorigaoka]],
 
[[Midorigaoka]],
[[Minami Nakazuma]],
+
[[Minaminakazuma]],
 
[[Miyukigaoka]],
 
[[Miyukigaoka]],
 
[[Mizubori]],
 
[[Mizubori]],
[[Nabenuma Shinden]],
+
[[Nabenumashinden]],
[[Nagamine]],
 
 
[[Nakabeppu]],
 
[[Nakabeppu]],
 
[[Nakano]],
 
[[Nakano]],
Line 114: Line 113:
 
[[Nesaki]],
 
[[Nesaki]],
 
[[Ninomiya]],
 
[[Ninomiya]],
[[Nishi Hara]],
+
[[Nishihiratsuka]],
[[Nishi Hiratsuka]],
+
[[Nishikuriyama]],
[[Nishi Kuriyama]],
+
[[Nishioka]],
[[Nishi Oka]],
+
[[Nishioohashi]],
[[Nishi Ohashi]],
+
[[Nishioonuma]],
[[Nishi Onuma]],
 
 
[[Omonoi]],
 
[[Omonoi]],
 
[[Onigakubo]],
 
[[Onigakubo]],
 
[[Onogawa]],
 
[[Onogawa]],
 
[[Onozaki]],
 
[[Onozaki]],
[[Ojirahazama]],
+
[[Oojirahazama]],
[[Owashi]],
+
[[Saigou]],
[[Saigo]],
 
 
[[Sakaida]],
 
[[Sakaida]],
 
[[Sakaimatsu]],
 
[[Sakaimatsu]],
 
[[Shima]],
 
[[Shima]],
 
[[Shimana]],
 
[[Shimana]],
[[Shimo Beppu]],
+
[[Shimobeppu]],
[[Shimo Hara]],
+
[[Shimohara]],
[[Shimo Hiratsuka]],
+
[[Shimohiratsuka]],
[[Shimo Kawarazaki]],
+
[[Shimokawarazaki]],
[[Shimo Kayamaru]],
+
[[Shimokayamaru]],
[[Shimo Yokoba]],
+
[[Shimoyokoba]],
 
[[Taira]],
 
[[Taira]],
[[Yatabe Aza Takanohara]],
+
[[Takanohara]],
 
[[Takarada]],
 
[[Takarada]],
 
[[Takasuka]],
 
[[Takasuka]],
Line 145: Line 144:
 
[[Yamanaka]],
 
[[Yamanaka]],
 
[[Yatabe]]
 
[[Yatabe]]
 
==See also...==
 
* [[Naming Geographical Parts of Tsukuba]]
 
* [[Postcode]]s
 
 
{{Tsukuba}}
 
 
[[Category:Areas]]
 
  Loading editor
Below are some commonly used wiki markup codes. Simply click on what you want to use and it will appear in the edit box above.

View this template